google-site-verification=iDPcQ_djDVXxhhiUyUCznAWYNXzeKAtseGIl9GzwKDg google-site-verification=iDPcQ_djDVXxhhiUyUCznAWYNXzeKAtseGIl9GzwKDg

 

 

 

Regulamin

Regulamin to najważniejszy dokument w FotoAudio. 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FOTOAUDIO.PL

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.fotoaudio.pl prowadzony jest przez firmę Foto-Audio Adamczyk Norbert, ul. 3 Maja 36, 26-110 Skarżysko- Kamienna, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 663-160-51-70, adres poczty elektronicznej:

sklep@fotoaudio.pl

 

1. Dane kontaktowe:

                Foto-Audio Adamczyk Norbert,

                ul. 3 Maja 36,

                26-110 Skarżysko- Kamienna,

                e-mail: sklep@fotoaudio.pl,

                telefon: 530 900 006

           

2. Adres reklamacyjny:

                Foto-Audio Adamczyk Norbert,

                ul. 3 Maja 36,

                26-110 Skarżysko- Kamienna

                Telefon: 530900006

                Mail: sklep@fotoaudio.pl

 

§1 Definicje

 1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem
 3. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem
 4. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 5. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 7. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 9. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem
 10. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 11. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 12. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 13. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.fotoaudio.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 14. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 15. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 16. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową

 

§2 Warunki ogólne

 1. Aby dokonać zakupu w sklepie Klient musi posiadać aktywne konto poczty e-mail, aktualną wersję przeglądarki oraz komputer odpowiedni do współpracy z przeglądarką.
 2. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży dochodzi do skutku w momencie potwierdzenia przez sprzedawcę oferty w formie złożonego zamówienia. W przypadku odrzucenia zamówienia przez sprzedawcę - umowę kupna-sprzedaży uznaje sięza niezawartą.
 3. W celu weryfikacji/potwierdzenia oferty sklep zastrzega sobie prawo do możliwości kontaktu telefonicznego lub mailowego z kupującym.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji oferty, jeśli nie uda się jej potwierdzić.
 5. W celu złożenia oferty niezbędne jest przez klienta:

a)     wybranie towaru

b)    wybranie sposobu dostawy

c)     podanie adresu oraz danych do dostawy

d)    opcjonalne podanie danych do faktury VAT, wystawianej na życzenie klienta

e)     wybranie sposobu płatności spośród dostępnych w formularzu zamówienia

f)     uiszczenie płatności za zamówiony towar w przypadku wyboru formy dostawy innej, niż przesyłka za pobraniem

 1. Zamówienie można edytować, uprzednio kontaktując się w tym celu z obsługą sklepu poprzez infolinię telefoniczną (tel. 530900006) lub wiadomości mailowe (adres: sklep@fotoaudio.pl)
 2. Konto użytkownika można założyć poprzez wypełnienie specjalnego formularza, który dostępny jest pod adresem http://fotoaudio.pl/pl/reg
 3. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE) i w jej rozumieniu, sklep internetowy fotoaudio.pl jest usługodawcą. Usługi, jakie świadczy sklep fotoaudio.pl to:

- prowadzenie konta klienta (dostępne po rejestracji),

- możliwość zamieszczania komentarzy pod produktami,

- możliwość składania ofert na towar oferowany na stronie sklepu: fotoaudio.pl

 1. Istnieje możliwość wyłączenia konta klienta, na wyraźne życzenie klienta. Odbywa się to w ciągu 15 dni roboczych od momentu wysłania prośby o zamknięcie konta, lub od momentu zamknięcia ostatniego złożonego zamówienia, jeśli zostało złożone po wpłynięciu wniosku o zamknięcie konta. Prośbę o zamknięcie konta można kierować drogą mailową, na adres: sklep@fotoaudio.pl
 2. Dane osobowe Klientów uzyskane przez sklep będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej fotoaudio.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Oferty dotyczące zamówień weryfikowane są w 12h, jednak nie dłużej niż w ciągu 48h. W przypadkach konieczności weryfikacji oferty przez pracownika sklepu czas ten może przedłużyć się do 5 dni roboczych.
 3. Po upływie 5 dni, w których nie uda się nawiązać kontaktu z klientem w celu weryfikacji - ofertę uznaje się za nieważną
  • otrzymaniu oferty od Klienta oraz o poszczególnych etapach realizacji Klient będzie informowany drogą mailową.
 4. Termin weryfikacji/akceptacji/realizacji zamówienia zależny jest od dostępności towaru.
 5. Dostępność towaru jest widoczna przy każdym towarze.Szczegółowe informacje dotyczące czasu realizacji dostępne są na stronie: http://fotoaudio.pl/pl/i/Czas-realizacji-zamowienia/5
 6. Koszty wysyłki towaru zależne są od gabarytów: wagi, wymiarów oraz od firmy spedycyjnej. Szczegółowe koszty wysyłki dostępne są na stronie: http://fotoaudio.pl/Czas-i-koszty-dostawy
 7. Czas dostawy zależny jest od formy wysyłki. W przypadku wysyłki kurierskiej oraz paczko matów jest to od 1 do 3 dni roboczych. W przypadku Poczty Polskiej od 2 do 7 dni roboczych. W sporadycznych przypadkach czas ten może wydłużyć się maxymalnie do 14 dni - są to jednak bardzo rzadkie przypadki.
 8. Koszt wysyłki towaru leży po stronie kupującego. Do kupującego należy również wybór formy wysyłki i formy opłaty zamówienia.
 9. W przypadku niektórych zamówień sklep zastrzega sobie prawo do udostępnienia tylko części formy wysyłek oraz płatności w związku z ich gabarytami oraz wartością.
 10. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon. Na życzenie klienta sklep może również wystawić fakturę VAT - prosimy o dodanie informacji i chęci otrzymania faktury VAT w komentarzu do zamówienia.
 11. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 12. Operatorem płatności jest BlueMedia S.A.
 13. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

  Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

  W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

§4 Prawo do odstąpienia od umowy oraz do zgłaszania roszczeń gwarancyjnych

 1. Wszystkie oferowane na naszym sklepie produkty pochodzą wyłącznie od oficjalnych dystrybutorów i posiadają gwarancję, wydawaną od poszczególnych dystrybutorów w zależności od produktu. Gwarancje realizowane są bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów, których adresy znajdują się na kartach gwarancyjnych oraz na stronach internetowych producentów. Szczegółowe warunki gwarancji oraz jej realizacji znajdują się na kartach gwarancyjnych dodanych do sprzętu. W przypadku wystąpienia usterki prosimy o postępowanie zgodnie z informacjami zawartymi na karcie gwarancyjnej, lub o kontakt z obsługą naszego sklepu (mail: sklep@fotoaudio.pl, tel. 530-900-006)
 2. Klient, który w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm., dalej „Kodeks cywilny” jest konsumentem, posiada prawo do zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni dni od daty otrzymania zamówionego sprzętu. Klient zwraca produkt na swój koszt. W przypadkach zastrzeżonych prawem zwrot nie jest możliwy lub Klient może zostać obciążony kosztami zużycia produktów za zmniejszenie wartości rzeczy będących wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. W przypadku Klientów nie spełniających definicji konsumenta zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku nie mają zastosowania przepisy o odstąpieniu od umowy. Klient może wystąpić z prośbą o możliwość zwrotu zakupionego towaru. Sklep zastrzega sobie prawo do wydawania indywidualnych decyzji w tych prośbach.
 4. Klient posiada prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi, jeśli towar jest niezgodny z zawartą ze sprzedawcą umową. Zgodnie z obowiązującym prawem rękojmia dla konsumenta różni się od rękojmi dla przedsiębiorstw gospodarczych/firm.
 5. Aby sklep mógł rozpatrzyć reklamację złożoną przez klienta, niezbędne jest poinformowanie sklepu o zaistniałej niezgodności towaru z umową zawartą ze sprzedawcą.
 6. Dozwolony jest każdy sposób poinformowania sklepu o niezgodności z umową przewidziany w prawie przez Ustawodawcę.
 7. Sklep ma 14 dni na odpowiedź na zawiadomienie o reklamacji przekazane przez Klienta.
 8. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 

§5 Postanowienia końcowe

 1. Przedstawione w sklepie oferty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niepotwierdzenia zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.
 2. Podane w opisach specyfikacje i opisy pochodzą z materiałów publikowanych przez producenta.
 3. Nazwy producentów i przedmiotów będących zawartością ofert zostały użyte w celach identyfikacyjnych. Mogą one być znakami towarowymi zastrzeżonymi przez właścicieli.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedażowych, rabatowych. Możliwe jest w czasie trwania tych akcji wprowadzanie zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Prawo do tych akcji nie wpływa na ceny towarów/produktów zakupionych i zatwierdzonych przed datą wejścia w życie zmian, warunków akcji promocyjnych, rabatowych oraz wyprzedażowych.
 5. Akcje promocyjne, wyprzedażowe oraz rabatowe są ograniczone czasowo oraz ilościowo. Realizacja zamówień zależna jest zatem od daty wpłynięcia oferty oraz od ilości towaru dostępnej na magazynie sprzedawcy bądź dystrybutora.
 6. Akcje promocyjne, wyprzedażowe oraz rabatowe nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin akcji stanowi inaczej.
 7. Sklep fotoaudio.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania Klientom drogą elektroniczną informacji o bieżących ofertach i nowościach w ofercie sklepu. Informacje przesyłane są wyłącznie osobom, które wyraziły na to zgodę.
 8. Zgodę na wysyłanie informacji o których mowa w punkcie 34 Klient może wycofać w dowolnym
 9. momencie. Informacja o wycofaniu przez Klienta zgody wejdzie w życie w ciągu 5 dni roboczych.
 10. W przypadku sprzedaży wadliwego towaru odpowiedzialność sklepu jest ograniczona do możliwości przewidzianych ustawowo. Wyłączona jest odpowiedzialność w zakresie utraconych korzyści i szkód pośrednich.
 11. Wszystkie produkty dostępne w sklepie fotoaudio.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba, że opis produktu posiada zastrzeżenie o innym stanie np. produkty wyprzedażowe, demonstracyjne i inne tego typu.
 12. Wszystkie produkty dostępne w sklepie fotoaudio.pl zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty te pochodzą od firm zajmujących się dystrybucją poszczególnych towarów na rynek polski.
 13. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w sklepie fotoaudio.pl i obejmowuje produkt tego samego rodzaju.
 14. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres sklep@fotoaudio.pl w okresie nie dłuższym niż 31 dni od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia.
 15. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu sklepu fotoaudio.pl na swój koszt.
 16. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa.
 17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 18. Jeśli zapisy regulaminu ograniczają jakiekolwiek uprawnienia Konsumenta sklep zobowiązuje się do niestosowania tych zapisów.
 19. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 20. Wszystkie strony transakcji zobowiązują się do polubownego rozstrzygnięcia wszystkich sporów. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia spory będą rozpatrywane przez właściwy Sąd.
 21. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 22. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/od
 23. Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) FOTO AUDIO ADAMCZYK NORBERT, 26-110 Skarżysko- Kamienna, ul. 3 Maja 36. Adres mail: sklep@fotoaudio.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji postanowień regulaminu oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy zawartej w trybie akceptacji regulaminu oraz gdy ma to zastosowanie, zgody osoby, której dane dotyczą. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest także zgoda osoby, której dane dotyczą odbiorcami danych osobowych są podmioty wskazane w treści przedmiotowych zgód. Dane będą przetwarzane na potrzeby wykonania umowy w okresie 10 lat (przedawnienie roszczeń), natomiast dane przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze.
 24. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody.
 25. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 26. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Danych Osobowych wskazane we wstępie.
Newsletter
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl